2014-04-09

Nasza Przestrzeń: ReklamAKCJAPrzyszła wiosna.
Najwyższa pora by nieco posprzątać nasze miasta :)

Zaczynamy w Katowicach od publicznej dyskusji z cyklu Nasza Przestrzeń.
Nasz cel: do końca roku oczyścić miasto z tego co brudne, nielegalne, nieaktualne. Do 2015 wypracować systemowe rozwiązania zapobiegające chaosowi wizualnemu.

Miasto to ludzie. Miasto to WY. Bez was nic się nie uda. Z Wami uda się wszystko.

To jak będzie?
Pomożecie?


Zapraszamy do udziału w dyskusji - 24 kwietnia, godz. 18.00, Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9.

2014-01-23

Debata: Pustostany w Katowicach


29 stycznia 2014 r. od 18:00 w katowickim KATO-barze w trakcie kolejnej dyskusji chcemy porozmawiać przede wszystkim o tym, w jaki sposób można rozwiązać problem zdegradowanych nieruchomości w przestrzeni zurbanizowanej. Odwołując się do dobrych praktyk z naszego regionu i spoza niego, chcemy zastanowić się nad tym, kto i jakich narzędzi może użyć i kogo może w ten proces zaangażować.

Spotkanie będzie elementem cyklu wydarzeń, które Fundacja Napraw Sobie Miasto realizuje od 2013 r. w celu:

  • ożywienia debaty nt. problemu pustych nieruchomości w mieście,
  • zbierania informacji o działaniach, które zmierzają do jego rozwiązania poprzez interwencje tymczasowe lub trwałe, związane z kontekstem urbanistycznym, społecznym i ekonomicznym,
  • promowania odpowiedzialnego i krytycznego myślenia o przestrzeni miejskiej.

Dotychczas Fundacja przygotowała i uruchomiła wersję roboczą przeglądarki mapowej opuszczonych budynków i pustych działek w Katowicach, dostępną na stronie http://puste.naprawsobiemiasto.eu/, a dodatkowe dane gromadziła na profilu „Puste Katowice” w serwisie Facebook.

Działania te stanowiły część projektu „Vacant Central Europe: Mapping and recycling empty urban properties”, który Fundacja realizowała z wspólnie z: Kortárs Építészeti Központ Alapítvány, Praguewatch, občianske združenie Archimera, 4AM, PBlog oraz Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Rawa 2020 - szukamy wizji

Miejsce: Rawa, Polska

Dzięki Rawie rozwinął się katowicki przemysł, a w dalszej perspektywie samo miasto. W XIX wieku rzeka ta była wyznacznikiem rozwoju miasta i jego nierozerwalnym elementem. Przemiany technologiczne, które miały miejsce w XX wieku spowodowały, że Rawa przestała być potrzebna do napędzania młotów kuźniczych i maszyn parowych. Miasto powoli odwracało się od niej.

Dzisiaj Rawa zbiera wody opadowe, ścieki komunalne i przemysłowe, stając się zdegradowana ekologicznie do tego stopnia, że ze względu na stan jej wód jest uznawana za otwarty kolektor ściekowy. Chcemy zmienić ten stan i sprawić, żeby katowicka Rawa przestała być mało popularnym ciekiem o wątpliwej jakości wody wciśniętym w betonowe koryto.

Marzy nam się rzeka z czystą wodą, korytem porośniętym zielenią, gdzie Katowiczanie mogliby odpocząć, dzieci mogłyby tam znaleźć miejsce do zabawy, a ich rodzice nie musieliby znosić wózków po schodach, miejscem, gdzie starsi mogliby odpocząć, słuchając świergoty buszujących w nadrzecznych zaroślach ptaków, gdzie młodsi mogliby poopalać się na modnych leżakach, pograć w bule lub pobiegać.

Chcemy przywrócić miastu rzekę, a powrót ten chcemy rozpocząć od przypomnieniu o niej i porozmawianiu o tym jak mogłoby być. W dyskusji wezmą udział:

  • Justyna Przybytek - dziennikarka Dziennika Zachodniego, 
  • Grzegorz Layer – projektant,
  • Tomasz Godziek - Radny Rady Miasta Katowice. 
Dyskusję 22 stycznia 2013 r. od godz. 18:00 poprowadzi Dominik Tokarski. Organizatorzy: Stowarzyszenie Moje Miasto, Fundacja Napraw Sobie Miasto, KATO Bar.